Siktir
siktirməyin rəsmi simvolik veb saytı


bıy, bu nədi?

Siktir komandasınin rəsmi nümayindəliyi burada yerlşir. Bura göndərirlər.

Bunun mənası nədi?

Əgər siz hansı bir səbəbə görə bu səhfəyə düşmüsenüszə, bu o deməkdir ki: sizə siktir komandası verilib. Kobud, amma məzəli: bu linki qöndərmək ilə. ilə.

Bu necürnə baş verə bilərmiş?

Ən populyar səbəblər:

  • Siz kimisə bezdirmisiz.
  • Siz kiminsə xəntinə dəymisiniz
  • Sizi mədəni sürətdə bildirirlər ki borguvuzu qaytarasinız
  • Siznən danışmaq istəmirlər

Bəs indi nə edim?

Məsləhət

  • Öz xasiyətivizi düzəldəsiz
     

İndi nəcür yaşıyım,

  • Yadda saxlayın ki siz birinci və axırıncı deyilsiz kimi bura göndəriblər, bizim ofic 9 yanvar 2004 ild'n fəalliyət qörsədiir. 107309


© Tərcümə edən ---