Pyshai kyrec
Ovde mogyche da popyshaesh dobro


Shta to?

Ovde e oficialno mogyche idesh da pyshash!

Shta e to?

Neko da kazal vam pyshati kyrec, za to vi ste ovde!

Kako to mogyche da инву so mnom?

Ovde у sve za to!

  • Vi ste perdo staro a mogyche i mnogo bole nego samo to!

Mogyche to byde ne tvoa greshka!

Shta mogyche da yradim?

To!

  • Promenise!

Kako da zhivem?

  • Ti ste ne pervi a mogyche i pervi serb ovde!


Diabolissimo Diabolissimo