Page 1 of 1

Jakie będą efekty przybycia Nibiru na Ziemię?

PostPosted: 06 Jul 2009, 15:25
by Nibiru

Jak powiedziane wcześniej, grawitacyjne przyciąganie planety wkraczającej w wewnętrzny układ słoneczny spowoduje dogłębne efekty na inne orbitujące ciała, wliczając w nie Ziemię. Historia Anunnakich twierdzi, ze poprzednie pojawienie się Nibiru było odpowiedzialne za tzw. „Wielką Powódź”, o której mowa w księdze rodzaju, podczas której, prawie całe życie na naszej planecie zostało zniszczone. Cofając się w czasie jeszcze bardziej, niektórzy badacze, drążący ten temat podejrzewają, że Nibiru raz nawet zderzyła się z Ziemią tworząc pas asteroidów i powodując ogromne „dziury” na naszej planecie, które teraz wypełnia ocean.

Mark Hazelwood i inni mówią, że Ziemia będzie miejscem wielu naturalnych katastrof kiedy nadejdzie Nibiru. Powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, zmiany biegunów itd. będę częste, silne i surowe. Hazelwood mówi, że: „tylko parę milionów ludzi przeżyje.” Inna strona twierdzi, że grawitacyjne przyciąganie może nawet zatrzymać rotację Ziemi na parę dni, będą to tzw. „Dni ciemności”, zapowiedziane w Biblii.

Niektórzy z badaczy Nibiru przywołują także przepowiednie Edgara Cayce, który uważał, że niedługo ludzie będą cierpieć z powodu ogromnych zmian na Ziemi związanych ze zmianą biegunów. Oczywiście, także według kalendarza Majów koniec świata przyjdzie w grudniu 2012, czyli w momencie, kiedy podejrzewa się kolejne nadejście Nibiru.

Astronomowie i inni specjaliści, którzy powinni wiedzieć o takich sprawach nie podają publicznie swojego zdania na temat nadchodzącego ciała wielkości planety. Najwyraźniej, nie wykryli nic takiego. Ci, którzy wierzą w kolejne nadejście Nibiru mówią natomiast, że naukowcy wiedzą o tym i próbują to ukryć.

Kto ma rację, czas pokaże.